วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ส่วนประกอบของ Microsoft Word 2007

 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

      ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office Wordจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อนซึ่งมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
  • Office Button เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ
  • Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้
  • Title bar แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่
  • แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น
  • Status bar แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ
  • View bar แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ

การใช้งาน Ribbon

      แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งหรือทูลบาร์ต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้ นอกจากการใช้งานปกติแล้ว ยังสามารถเรียกใช้เมนูลัดของแถบ Ribbon ขึ้นมาใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
     1.คลิกขวาที่ปุ่มใดก็ได้บนแถบ Ribbon
     2. จะปรากฏเมนูคำสั่งให้เลือกดังนี้

การพิมพ์ข้อความ

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word ขึ้นมาแล้ว ต้องการพิมพ์งานในเอกสาร ก็สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.คลิกเป็น cursor ตำแหน่งที่ต้องการในเอกสาร
2.พิมพ์ข้อความได้เลย

การตกแต่งข้อความ

มื่อพิมพ์ข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ข้อความนั้นดูสวยงามขึ้น ก็สามารถจัดตกแต่งเพิ่มได้ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1.Drag เมาส์คลุมข้อความที่ต้องการตกแต่ง จะปรากฏทูลบาร์ขึ้นโดยอัตโนมัติให้เลือกใช้ได้เลย
2. คลิกปุ่มเครื่องมือบนทูลบาร์
ที่แท็บ Font => ใช้กำหนดชนิดของตัวอักษรโดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่อง Latin text : เลือกชื่อ Font ที่ต้องการ ใช้กับ Font ภาษาอังกฤษ
ช่อง Complex Script : เลือกชื่อ Font ที่ต้องการ ใช้กับ Font ภาษาไทย
Font style : เลือกรูปแบบของตัวอักษร
Size : เลือกขนาดของตัวอักษร
Font color : สีของตัวอักษร
Underline style : เลือกรูปแบบของตัวขีดเส้นใต้
Underline color : สีของเส้นใต้
Effects : เทคนิคพิเศษของตัวอักษร
¨ Strikethrough ขีดกลางตัวอักษร
¨ Double Strikethrough ขีดกลางตัวอักษร 2 เส้น
¨ Superscript ตัวยกขึ้น
¨ Subscript ตัวห้อย
¨ Shadow ตัวอักษรแบบมีเงา
¨ Outline ตัวอักษรแบบโปร่ง
¨ Emboss ตัวนูน
¨ Engrave ตัวบุ๋ม
¨ Small caps ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเล็ก
¨ All caps ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเท่ากัน
¨ Hidden ซ่อนตัวอักษร
Preview : แสดงตัวอย่าง
ที่แท็บ Character Spacing => ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรโดยมีรายละเอียดดังนี้
Scale : ปรับอัตราส่วนของตัวอักษร ปกติเป็น 100%
Spacing : ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร
Normal แบบปกติ
Expanded ขยายระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้กว้างขึ้น
Condensed บีบระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้แคบลง=> ปรับที่ช่อง By
Position :ตำแหน่งของการวางข้อความ
Normal วางแบบปกติ
Raised วางแบบเหลื่อมขึ้น => ปรับที่ช่อง By
Lowered วางแบบเหลื่อมลง
          3. เมื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

การบันทึกเอกสาร

เมื่อพิมพ์งานเอกสารและตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลลงใน disk โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือ  คลิกปุ่ม Office Buttonเลือกคำสั่ง Save หรือ Save As ก็ได้
2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กำหนดรายละเอียด
3. ที่ช่อง Save in เลือกตำแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล
4. ที่ช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า First Job =>คลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์นามสกุล .docx

การเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่นหรือไดร์ฟอื่น

        เมื่อทำการเพิ่มเติมรายละเอียดในแฟ้มงาน หรือทำการแก้ไขข้อมูลในเอกสาร แล้วคลิกปุ่ม Save บน Quick Access Toolbar จะทำการบันทึกลงแฟ้มงานเดิมทันที ถ้าต้องการ Save เป็นแฟ้มงานอื่นหรือไดร์ฟอื่น มีขั้นตอนดังนี้
           1. คลิกปุ่มOffice Button เลือกคำสั่ง Save As => Word Document
            2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กำหนดรายละเอียดตามต้องการ

การปิดแฟ้มงานเอกสาร

เมื่อทำการบันทึกแฟ้มงานเสร็จแล้ว ต้องการปิดงานนั้น มีขั้นตอนดังนี้
  • คลิกปุ่ม Office Button เลือกคำสั่ง Close

การเปิดแฟ้มงานใหม่

เมื่อต้องการสร้างงานเอกสารใหม่ มีขั้นตอนดังนี้
1.คลิกปุ่ม Office Button เลือกคำสั่ง New
2. เลือกแบบ Blank document เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Create

การเปิดแฟ้มงานใน disk

1. คลิกปุ่ม Office Button เลือกคำสั่ง Open
2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Open ให้กำหนดรายละเอียด
3. ช่อง Look in เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล
4. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด ในตัวอย่างเลือกไฟล์ชื่อ First Job.docx => แล้วคลิกปุ่ม Open

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น